header

EGW notities

U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in de Volwassen Sabbat Schoollessen. Nederlandse vertaling en vrije verspreiding met toestemming van de Amerikaanse uitgevers.U mag dit document verspreiden – ook digitaal – en kopiëren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat […]