header

Messiaanse autoriteit

Jezus heeft Zijn autoriteit nooit verloochend. Hij wist wie Hij was, Hij wist wat Zijn taak en opdracht was. Hij begint Zijn dienstwerk met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” (Markus 1:15) Hij had het