header

De Bijbel zonder Schepper

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is HET ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als

De Bijbel zonder Schepper-God is een waardeloos boek.

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is het ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als bewijslast aanvoert voor Zijn Godzijn.

Wie God als Schepper liefheeft en eert, kan niet anders dan erkennen dat Hij hem daarvoor een gedenkteken voorhoudt: Zijn schepping heeft Hij bekroond met HET TEKEN van de Schepping: de sabbat van de zevende dag (Genesis 2:2,3 en Exodus 20:8-11).

Wie God als Schepper liefheeft en eert, zal dit teken van Zijn scheppingsmacht erkennen en eerbiedigen.

De zevende dag, is het monument in tijd van het grote werk dat Hij gedaan heeft, in Schepping en Verlossing, en het zal een eeuwig monument zijn op de nieuwe aarde. Dit Monument van Tijd werd ingesteld in Eden, in een zondeloze situatie, waardoor dat monument niet gerekend kan worden tot een schaduwceremonie van zondevergeving. Het werd ingesteld toen er nog geen jood bestond, waardoor het argument “het is voor de joden” niet opgaat – het is een monument dat God aan Adam en Eva gegeven heeft, ons aller voorouders.

U mag nog zo geleerd zijn, als u een bijbel zonder Schepper wenst, dan moet u in uw Bijbel met een zwarte merkstift heel veel passages zwart maken.
Voor de atheïst, wordt de Bijbel daarmee een boek dat het niet verdient gelezen te worden;
voor iemand die zegt dat hij gelooft, maar niet in een Schepper-God, wordt het een uiterst onaangename confrontatie.

Het is daarom triest dat er christenen zijn, die zelf-censuur plegen op het boek waarvan zij zeggen dat het aan de basis staat van hun geloof en hun bestaan.

Maar als God wèl Schepper is, dan heeft Hij wat over u te vertellen en hebt u verantwoording af te leggen, want zelfs de adem in uw neus komt van Hem.
En juist daar hebben veel mensen moeite mee – verantwoording moeten afleggen.
Dus schrijven ze Hem af, of maken ze Hem tot een machteloze afgod, een sinterklaas, die ook aan stoute kinderen cadeautjes geeft en die zoveel liefde heeft, dat Hij elke wandaad door de vingers ziet en zelfs bomgordelmoordenaars gaan naar de hemel. Voer voor spotters …

Het is duidelijk dat God het heel belangrijk vindt dat we erkennen dat Hij Schepper is, IK BEN. Schepping is de basis en Herschepping is het doel van de Bijbel. Verlossing is het enige middel, de Enige Weg.

In 80 hoofdstukken – van kaft tot kaft – komen de volgende 285 “landmijnen” tot ontploffing, als God geen Schepper (meer) is:

 1. Genesis 1 en 2 
 2. Genesis 3:1, 12, 23
 3. Genesis 5:1, 2
 4. Genesis 6:6, 7
 5. Genesis 14:19, 22
 6. Exodus 20:11
 7. Numeri 16:20
 8. Deuteronomium 26:19
 9. Deuteronomium 32:6
 10. Job 4:17
 11. Job 32:22
 12. Job 35:10
 13. Job 36:3
 14. Job 37:16
 15. Job 38:4-38
 16. Job 39:1-34
 17. Job 40:10-28
 18. Job 41
 19. Psalm 8:3,5,6
 20. Psalm 89:12, 13, 48
 21. Psalm 95:6
 22. Psalm 102:19
 23. Psalm 104:30
 24. Psalm 136:5-9
 25. Psalm 148:5
 26. Psalm 149:2
 27. Spreuken 14:21
 28. Spreuken 17:5
 29. Spreuken 22:2
 30. Prediker 12:1
 31. Jesaja 4:5
 32. Jesaja 17:7
 33. Jesaja 27:11
 34. Jesaja 40:26, 28
 35. Jesaja 41:20
 36. Jesaja 43:1, 7, 15
 37. Jesaja 44:2, 24
 38. Jesaja 45:7, 8, 9, 11, 12, 18
 39. Jesaja 51:13
 40. Jesaja 54:5, 16
 41. Jesaja 57:19
 42. Jesaja 64:8
 43. Jesaja 65:17, 18
 44. Jesaja 66:2
 45. Jeremia 10:16
 46. Jeremia 51:19
 47. Ezechiël 21:30
 48. Ezechiël 28:13, 15
 49. Hosea 8:14
 50. Maleachi 2:10
 51. Mattheus 19:4
 52. Markus 2:27
 53. Markus 10:6
 54. Markus 13:19
 55. Markus 16:15
 56. Handelingen 4:24
 57. Handelingen 15:18
 58. Romeinen 1:20, 25
 59. Romeinen 8:19-22
 60. 1 Korintiërs 11:9
 61. 2 Korintiërs 5:17
 62. Galaten 6:15
 63. Efeziërs 2:10, 15
 64. Efeziërs 3:9
 65. Efeziërs 4:24
 66. Kolossenzen 1:15-17, 23
 67. Kolossenzen 3:10
 68. 1 Timotheüs 4:3, 4
 69. Hebreeën 1:2
 70. Hebreeën 4:3,4,10
 71. Hebreeën 9:11
 72. Hebreeën 12:27
 73. Jacobus 3:9
 74. 1 Petrus 4:19
 75. 1 Petrus 3:4
 76. Openbaring 3:14
 77. Openbaring 4:11
 78. Openbaring 10:6
 79. Openbaring 14:7
 80. Openbaring 21:1

Leuke video over de Real Origin of Life

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Delen:

Meer Bericht

Gevaren van Vaccinatie

Ouders wees voorzichtig met vaccins. Laat je kind geen prikje krijgen als het ziek of hangerig is. De dokter en consultatie buro zullen zeggen het kan geen kwaad. Doe het niet.

Heerlijke en eenvoudige recepten

Ellen White adviseert twee maaltijden per dag en niets tussendoor.
’s morgens als de keizer; ’s middags als de koning; ‘savonds als de bedelaar.
En mijn ervaring is dat je lichaam hier het best op reageert. de bedoeling is dat je op een compleet lege maag gaat slapen. Dan krijgt je maag rust en je hersens ook. en kanhet lichaam zich concetreren op herstelwerkzaamheden.
Soms is het moeilijk je aan dit ritme te houden. Immers als je van je werk komt, heb je honger. Kwel je zelf dan niet, maar maak het niet te bond. Probeer ten minste 4 uren voor het slapengaan te eten. Dan is je maag weer redelijk geleegd en slaap je beter. Vermijd al te vette spijzen in de avonduren.

EGW notities

U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in

Free Sabbath e-book

Hieronder kun je mijn boek over de sabbat van het vierde van de Tien Geboden downloaden.Ik zou het leuk vinden te horen wat je van het

Waar is de hemel?

Naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:5 – Zalig de zachtmoedigen; zij zullen de aarde beërven, vond ik deze heel mooie verklaring in Strongs Concordantie.

Zonen Gods zijn geen gevallen engelen

Wie zijn de zonen Gods?
Genesis 6:1,2,4
Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet.
Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Tamid in Daniel – een betere uitleg

Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten geen onderwijzing meer ontvangen in het heiligdom, of onvoldoende – in andere kerken al helemaal niet – , is Daniel voor velen een gesloten boek. De heiligdomsleer is ontegenzeggenlijk het fundament voor de ZDA-theologie. Letterlijk elke leerstelling en geloofspunt van de ZDA-kerk vindt zijn basis in de heiligdomsleer, dat Jezus Hogepriester is in het Hemelse Heiligdom.

Beeldenaanbidding

Wat is er mis voor een protestantse kerk om een gebedsruimte te huren waar beeldenaanbidding, geestenaanbidding, iconen en tekenen van Katholieke riten prominent aanwezig zijn? Kunnen Protestantse Bijbelvaste christenen wel de God des Hemels aanbidden in dergelijke ruimten? 

Sterven is Winst?

“Het leven is mij Christus en sterven gewin” en “ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste”. Fil 2:21,23.

Dit tekstgedeelte spookt al dagen door mijn hoofd. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij van een leven als geest na de dood? Hoe begrijp ik dit en hoe leg ik het aan een ander uit?