header

Zonen Gods zijn geen gevallen engelen

Wie zijn de zonen Gods? Genesis 6:1,2,4 Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet. Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Wie zijn de zonen Gods?
Genesis 6:1,2,4
Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet.
Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Men zegt: de mensen waren reuzen, omdat ze hybriden waren van buitenaardse wezens en ze waren slecht, omdat ze nakomelingen waren van gevallen engelen.
Dit is fantasie. De tekst geeft geen enkele verwijzing naar gevallen engelen – dat is een interpretatie IN de Bijbel lezen.

In Genesis 4 wordt ons het gevallen geslacht gepresenteerd in de nakomelingen van Kaïn die van het aangezic

ht van de Here wegging – de keus maakte God niet te dienen. En in het laatste vers wordt ons het geslacht gepresenteerd die de naam des Heren aanriep – de nakomelingen van Seth, die in Genesis 5 aan ons worden voorgesteld.
Geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Voortijd? Voor wat? De zondvloed. De tijd vóór de zondvloed. En ook daarna? Na de zondvloed. In Genesis 6 wordt de tijd ingedeeld in voor en na de zondvloed. Logisch als je de gevolgen van de Zondvloed ziet.

In Numeri 13:33 wordt nephilim gewoon vertaald met reuzen, en daaruit wordt gewoon mensen van grote gestalte begrepen. Dit waren ook ‘gevallenen’ in de zin dat zij God niet dienden. De tekst in Genesis 6 zegt immers dat er zowel voor als na de zondvloed reuzenmensen zijn.

Feiten: zowel voor als na de zondvloed waren er reuzen op aarde. Noach was ook een reus en er zijn archeologische bewijzen dat zijn vrouw 3,70m moest zijn geweest.

Juiste vertaling: (2) Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen, zagen de zonen Gods – de nakomelingen van Set – dat de dochters van de mensen – de nakomelingen van Kaïn, de mensen die God niet wilden dienen – mooi waren en ze namen zich daaruit vrouwen naar hartenlust. (4) In die tijd waren de mensen reuzen, en ook na de zondvloed. Toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, baarden ze hen kinderen die van hetzelfde sterke en grote geslacht waren, mannen van naam (beroemd en berucht).

Conclusies: De mensen in die tijd waren groot van gestalte en gewelddadig; uit de context van Genesis 6 begrijpen we ook: ze waren door en door slecht: gevallenen. Qua boosheid vergelijkbaar met Satan? Zonder twijfel, maar geen gevallen engelen, maar gevallen mensen. Dit is alles wat er staat en alles wat rationeel uit deze tekst gehaald kan worden. 

Dit wordt door de Bijbel zelf bevestigd. Lees verder…

Job 1:6 en 2:1 Zonen Gods kwamen als vertegenwoordigers van hun territoria. Satan kwam als vertegenwoordiger van de aarde. De Bijbel geeft aan dat er nog meer geschapen werelden zijn. Zijn daar mensen? We weten het niet. Geschapen wezens? Zonder twijfel. Als Adam niet gevallen was, was hij de vertegenwoordiger van de aarde op deze kerkvergadering geweest.

Job 38:7 Twee aparte groepen: morgensterren en zonen Gods. Engelen en wezens van andere werelden. Lucifer werd morgenster genoemd. Jezus ook. Zonen Gods zijn in deze tekst geen engelen.

Lukas 3:38 “… Adam, de zoon van God.” Adam, een mens die God dient, wordt in de stamboom van Christus zoon van God genoemd.

Romeinen 8:14, 19 Allen die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods. En die Geest getuigt met onze geest dat wij zonen Gods zijn. Die ontvangen door de Geest het zoonschap, opdat ze God Abba Vader mogen noemen.
Hier is geen enkele referentie naar engelen.
Reikhalzend, d.w.z. met innig verlangen, wacht de gehele schepping op het openbaar worden van de zonen Gods – d.w.z. dat duidelijk wordt wie God echt dient en door Zijn Geest geleid wordt. Immers niet alle schepselen zijn zonen en kinderen Gods, alleen zij die Hem dienen.

Wie zijn de kinderen Gods?
Matheus 5:9
 Vredestichters

Lukas 20:36 Zij, die zullen opstaan uit de dood tot heerlijkheid.

Johannes 1:12; 11:52 Zij, die Christus aannemen. Zij, die Christus niet aannemen, zijn schepselen Gods, maar niet Zijn kinderen.

Romeinen 8:16, 21 Die Geest die ons het recht geeft om zonen Gods te zijn, getuigt dat wij kinderen Gods zijn.
Die kinderen zullen tot heerlijkheid komen
Zonen Gods en kinderen Gods zijn aldus synoniemen.

Romeinen 9:8 Niet de kinderen van het vlees, maar de kinderen van de belofte zijn kinderen Gods. Zij die vertrouwen op de belofte – de uiteindelijke belofte van Christus.

Filippenzen 2:15 Kinderen van God worden hier tegenover een ontaard geslacht gezet (vergelijk Genesis 6)

1 Johannes 3:1,2 “Ziet welk een liefde” dat God ons die titel geeft!

1 Johannes 3:10 Kinderen Gods versus kinderen van de duivel (vergelijk Genesis 6: zonen Gods en dochters der mensen)

1 Johannes 5:2 Als we God liefhebben, hebben we de kinderen van God ook lief.

Opmerking
Foto:
 In 1977 zijn diverse vingerkootjes gevonden in de nabijheid van een graf bij de restanten van de Ark van Noach in Turkije. Dat graf is hoogstwaarschijnlijk van de vrouw van Noach geweest (op basis van een grafsteen ter plekke). Het kleine duimkootje naast de duim van de vrouwenhand, is van een kind. Men weet dit met zekerheid, omdat het gewricht nog niet volgroeid is. Het grote duimkootje is van een volwassene. De persoon van deze duim, was 3,70m groot. Bron: Bible Truth Revealed, Kerensa Grigson, 2015, ISBN 978-0-9941997-4-4, p. 66. Te bestellen bij AdentMedia.
Bovendien: Als de populaire redenering klopt, dat nephilim hibryden waren, dan was de vrouw van Noach dat ook, eveneens de Kanaanieten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Delen:

Meer Bericht

Gevaren van Vaccinatie

Ouders wees voorzichtig met vaccins. Laat je kind geen prikje krijgen als het ziek of hangerig is. De dokter en consultatie buro zullen zeggen het kan geen kwaad. Doe het niet.

Heerlijke en eenvoudige recepten

Ellen White adviseert twee maaltijden per dag en niets tussendoor.
’s morgens als de keizer; ’s middags als de koning; ‘savonds als de bedelaar.
En mijn ervaring is dat je lichaam hier het best op reageert. de bedoeling is dat je op een compleet lege maag gaat slapen. Dan krijgt je maag rust en je hersens ook. en kanhet lichaam zich concetreren op herstelwerkzaamheden.
Soms is het moeilijk je aan dit ritme te houden. Immers als je van je werk komt, heb je honger. Kwel je zelf dan niet, maar maak het niet te bond. Probeer ten minste 4 uren voor het slapengaan te eten. Dan is je maag weer redelijk geleegd en slaap je beter. Vermijd al te vette spijzen in de avonduren.

EGW notities

U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in

Free Sabbath e-book

Hieronder kun je mijn boek over de sabbat van het vierde van de Tien Geboden downloaden.Ik zou het leuk vinden te horen wat je van het

De Bijbel zonder Schepper

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is HET ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als

Waar is de hemel?

Naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:5 – Zalig de zachtmoedigen; zij zullen de aarde beërven, vond ik deze heel mooie verklaring in Strongs Concordantie.

Tamid in Daniel – een betere uitleg

Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten geen onderwijzing meer ontvangen in het heiligdom, of onvoldoende – in andere kerken al helemaal niet – , is Daniel voor velen een gesloten boek. De heiligdomsleer is ontegenzeggenlijk het fundament voor de ZDA-theologie. Letterlijk elke leerstelling en geloofspunt van de ZDA-kerk vindt zijn basis in de heiligdomsleer, dat Jezus Hogepriester is in het Hemelse Heiligdom.

Beeldenaanbidding

Wat is er mis voor een protestantse kerk om een gebedsruimte te huren waar beeldenaanbidding, geestenaanbidding, iconen en tekenen van Katholieke riten prominent aanwezig zijn? Kunnen Protestantse Bijbelvaste christenen wel de God des Hemels aanbidden in dergelijke ruimten? 

Sterven is Winst?

“Het leven is mij Christus en sterven gewin” en “ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste”. Fil 2:21,23.

Dit tekstgedeelte spookt al dagen door mijn hoofd. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij van een leven als geest na de dood? Hoe begrijp ik dit en hoe leg ik het aan een ander uit?