header

Sterven is Winst?

"Het leven is mij Christus en sterven gewin" en "ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste". Fil 2:21,23. Dit tekstgedeelte spookt al dagen door mijn hoofd. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij van een leven als geest na de dood? Hoe begrijp ik dit en hoe leg ik het aan een ander uit?

“Het leven is mij Christus en sterven gewin” en “ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste”. Fil 2:21,23.

Dit tekstgedeelte spookt al dagen door mijn hoofd. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij van een leven als geest na de dood? Hoe begrijp ik dit en hoe leg ik het aan een ander uit?

Zoals altijd, moeten we EERST de context raadplegen. Waar heeft Paulus het over?

Paulus spreekt zijn verlangen uit om te leven voor de verkondiging van het evangelie en over zijn frustratie dat hij in de cel zit en schijnbaar niet kan doen wat hij zo graag doet. Hij vraagt om gebed voor kracht om vol te houden tot de dood, die zeker zal komen, want Paulus wist dat hij niet levend de gevangenis van de keizer zou uitlopen. (vs 19,20)

Daarom mijmert hij over ‘de winst’ die zijn gevangenschap voor het evangelie heeft opgeleverd:

1. de hele keizerlijk hofhouding heeft over Christus gehoord, want hij heeft zijn mond niet angstig dichtgehouden; (vs 12,13)

2. de broeders hebben daaruit moed geput, at het niet uitmaakt in welke situatie je je bevindt, je kunt altijd en overal van Jezus getuigen. Daarbij werkt God met alles – oprechte en onoprechte verkondiging, Zijn woord keert nooit ledig terug. (vs 14-18)

Hij zegt: mocht het zo zijn dat ik blijf leven, dan zou dat voor mij geen verschil uitmaken: de reden om te willen blijven leven is Christus en te sterven ter wille van Jezus is winst. (vs 21)

In gevangenschap of in leven, mijn leven zal er een van werken en vrucht dragen zijn. M.a.w. mijn houding zal niet veranderen – ik voel de druk op mij voor beide opties. (vs 22)

En dan verklaart hij in vers 23 wat hij bedoelt. In een moeilijke vers, dat totaal verkeerd vertaald is als: “heen te gaan en met Christus te zijn … is verreweg het beste.” Maar dat is niet wat hij aan de Filippenzen schrijft!

Paulus schrijft (letterlijk): “vrijgelaten te worden om te gaan en een (Gr.: syn) met Christus te zijn” Paulus heeft het niet over met Christus te zijn in een leven NA de dood. Paulus heeft het over geïdentificeerd te worden met Christus door te ondergaan wat Christus heeft ondergaan – IN te sterven voor het evangelie.

Hij leeft IN Christus en in al zijn brieven is zijn persoonlijk getuigenis steeds weer dat een Christen het een eer moet vinden om ter wille van het evangelie “te lijden zoals Christus geleden heeft”. Als je dat lijden doorstaat, dan wacht jou als kroon op jouw werk de gerechtigheid die Christus voor elke overwinnaar in bewaring houdt. Paulus benadrukt in al zijn brieven dat zijn gevangenis het gevolg is van de verkondiging van redding door Jezus’ dood en opstanding – een dwaasheid voor Grieken, een godslastering voor Joden.

Voor Paulus kon ‘de bevrijding’ uit de Romeinse gevangenis maar op twee manieren komen – als een dode of als een levende. Hij nam genoegen met beide mogelijkheden met, voor en in Christus.

Paulus vond overduidelijk zijn gevangenschap een enorme kwelling. Hij hield krampachtig vast aan de hoop er als een vrij mens uit te komen, maar ergens wist hij dat dat niet zou gebeuren. Paulus was een redenaar. Zijn lust en leven was op een zeepkist te staan en het evangelie te verkondigen tot redding van levens – hij die eertijds op weg ging om levens te beëindigen. Nu zat hij gekluisterd in een cel en was hij afhankelijk van anderen om voor hem op te schrijven wat hij wilde zeggen. Elke spreker weet hoe frustrerend dat kan zijn, je gedachten door een ander op papier te laten zetten, met de vertraging die opschrijven aan je gedachtenuiting geeft en de bedoeling die de ander soms niet in woorden kan vatten. Eenieder die weleens gepreekt heeft met een ondeskundige vertaler weet hoe dat voelt.

Paulus stelt zich volledig in dienst van Christus: nu ik in de dodencel zit, werk ik vanuit hier voor uw behoud en als ik zou mogen leven, zegt hij, zou dat nog steeds ‘om uwentwil’ zijn. (vs 24)

Laat je geen angst aanjagen, moedigt hij de Filippenzen aan, niet door mensen en niet door situaties, want “aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.” (vs 29,30)

CONCLUSIE: Paulus spreekt niet over een nevelig lichaamloos leven na de dood. Paulus spreekt over IN Christus zijn en de eer te mogen doorstaan wat Christus voor hem heeft doorstaan – zelfs tot in de dood.

Duidelijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Delen:

Meer Bericht

Gevaren van Vaccinatie

Ouders wees voorzichtig met vaccins. Laat je kind geen prikje krijgen als het ziek of hangerig is. De dokter en consultatie buro zullen zeggen het kan geen kwaad. Doe het niet.

Heerlijke en eenvoudige recepten

Ellen White adviseert twee maaltijden per dag en niets tussendoor.
’s morgens als de keizer; ’s middags als de koning; ‘savonds als de bedelaar.
En mijn ervaring is dat je lichaam hier het best op reageert. de bedoeling is dat je op een compleet lege maag gaat slapen. Dan krijgt je maag rust en je hersens ook. en kanhet lichaam zich concetreren op herstelwerkzaamheden.
Soms is het moeilijk je aan dit ritme te houden. Immers als je van je werk komt, heb je honger. Kwel je zelf dan niet, maar maak het niet te bond. Probeer ten minste 4 uren voor het slapengaan te eten. Dan is je maag weer redelijk geleegd en slaap je beter. Vermijd al te vette spijzen in de avonduren.

EGW notities

U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in

Free Sabbath e-book

Hieronder kun je mijn boek over de sabbat van het vierde van de Tien Geboden downloaden.Ik zou het leuk vinden te horen wat je van het

De Bijbel zonder Schepper

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is HET ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als

Waar is de hemel?

Naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:5 – Zalig de zachtmoedigen; zij zullen de aarde beërven, vond ik deze heel mooie verklaring in Strongs Concordantie.

Zonen Gods zijn geen gevallen engelen

Wie zijn de zonen Gods?
Genesis 6:1,2,4
Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet.
Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Tamid in Daniel – een betere uitleg

Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten geen onderwijzing meer ontvangen in het heiligdom, of onvoldoende – in andere kerken al helemaal niet – , is Daniel voor velen een gesloten boek. De heiligdomsleer is ontegenzeggenlijk het fundament voor de ZDA-theologie. Letterlijk elke leerstelling en geloofspunt van de ZDA-kerk vindt zijn basis in de heiligdomsleer, dat Jezus Hogepriester is in het Hemelse Heiligdom.

Beeldenaanbidding

Wat is er mis voor een protestantse kerk om een gebedsruimte te huren waar beeldenaanbidding, geestenaanbidding, iconen en tekenen van Katholieke riten prominent aanwezig zijn? Kunnen Protestantse Bijbelvaste christenen wel de God des Hemels aanbidden in dergelijke ruimten?